Brama Spirska i Brama Wormacka

Zwiedzanie miasta od Bramy Spirskiej do Bramy Wormackiej

Obie okazałe bramy: Spirska i Wormacka pochodzą z XVIII wieku – wspaniałego i pełnego blasku okresu w historii Frankenthalu. Były częścią dawnego barokowego muru obronnego, który stopniowo zanikał. Zastępują wcześniejsze, skromne bramy, wzniesione za czasów księcia elekta, Karola III Filipa Wittelsbacha. Nowo powstałe były bardziej odpowiednie dla miasta nazywanego trzecią stolicą Palatynatu.  

                                         

Na zdjęciu znajduje się Brama Wormacka.Brama Wormacka, wzniesiona w latach 1770-1772, znajdowała się niegdyś na obrzeżach miasta, a dzisiaj zamyka śródmieście od strony północnej. Jest zbudowana z nieotynkowanego kamienia, na wzór łuku triumfalnego - z dwoma przęsłami połączonymi sklepieniem krzyżowym. Strony zewnętrzne bramy są ozdobione w różny sposób. Część bramy, znajdująca się dawniej od strony pola, z podwójnymi pilastrami i szerokimi frontonami, podkreśla swą bardziej militarną funkcję. Druga zaś, znajdująca się od strony wewnętrznej miasta, z płaskim rzeźbionym reliefem, dzieło Augusta Egella, jest raczej w stylu dworskim. Szczególnie interesujący jest portret księcia elekta, Karla Theodora usytuowany na południowym frontonie.

 

Na zdjęciu znajduje się Brama Spirska. Południowym odpowiednikiem Bramy Wormackiej jest Brama Spirska, wzniesiona w latach 1772/1773 według planów Nicolasa de Pigage, ówczesnego dyrektora naczelnego Urzędu Budownictwa w Palatynacie. Powstała krótko przed wybudowaniem przez tego artystę bramy Karlstor w Heidelbergu i można w nich obu dostrzec wiele cech wspólnych. Od strony południowej obie kolumny posiadają uszkodzenia z czasów walk podczas rewolucji francuskiej. Brama Spirska jest symbolem miasta i jednocześnie stanowi jego logo.

Obie bramy są efektownie i nastrojowo oświetlane w godzinach wieczornych i nocnych.

 

 

 
  • The Gates of Speyer and Worms
  • La porte de Spire et la porte de Worms
  • Speyerer und Wormser Tor

W przypadku pytań do strony:
pani Ramona Bischer
ramona.bischer@frankenthal.de

06233 - 89 411

Bitte wählen Sie Ihre Cookie-Präferenzen.