Fakty i liczby

 • Najwyższy punkt (Monte Scherbelino): 117,25 m n.p.m.
 • Najniższy punk: 87,30 m n.p.m.
   
 • Powierzchnia miasta:
  Frankenthal-Miasta: 1425,42 ha
  Frankenthal-Eppstein: 719,26 ha
  Frankenthal-Flomersheim: 481,64 ha
  Frankenthal-Mörsch: 1327,10 ha
  Frankenthal-Studernheim: 422,55 ha
   
 • Użytkowanie terenu:
  Całkowita powierzchnia: 43,76 km²

  z tego
  Grunty rolne: 60,2 %
  Lasy: 1,9 %
  Woda: 2,1 %
  Obszary zaludnione: 35,4 %
  Pozostała powierzchnia: 0,4 %

 • Liczba mieszkańców (stan w dniu 31.12.2013)
  z głównym  miejscem zamieszkania: 47 310

  z tego
  Mężczyzni:  23 019
  Kobiety:      24 291
  Ludność zamieszkująca centrum: 37 163

  Cztery dzielnice
  Eppstein:           2593
  Flomersheim:    2735
  Mörsch:             3093
  Studernheim:    1726 

 • Pracownicy opłacający składki ubezpieczenia społecznego w miejscu pracy (30.06.2010)
  Liczba zatrudnionych: 15 549 

  w tym
  84 w rolnictwie i leśnictwie 
  6,983 w branży produkcyjnej 
  3,162 w handlu, transporcie i innej działalności gospodarczej
  5,320 w innych usługach  

 • Przedsiębiorstwa,     pracownicy i obroty sektora produkcyjnego
  (2010) Firmy, w których zatrudnionych jest powyżej 20 pracowników
  Liczba: 27
  Pracownicy: 5,536
  Całkowity obrót: 980,255 euro/ 1,000 euro 

 • Zasoby mieszkaniowe (31.12.2010)
  Budynki mieszkalne: 8716
  Mieszkania:              23168 
   
 • Turystyka (2011)
  Przedsiębiorstwa: 8
  Liczba miejsc noclegowych: 646
  Goście: 41 148
  Noclegi: 78 004
  Średnia długość pobytu w dniach: 1,9 
   
 • Budżetu gminy. Zaplanowana w 2015 roku kwota budżetu na podstawie uchwały Rady Miasta:

  Budżet
  Dochody:  106 817 880 euro
  Koszty:     120 457 980 euro 

  Budżet
  Regularne wpłaty:                                     104 734 110 euro
  Wpływy z działalności inwestycyjnej:            7 839 700 euro 
  Wpływy z działalności finansowej:              22 014 070 euro
  Łączna kwota wpłat:                                 134 587 880 euro


  Regularne wydatki:                                    113 658 650 euro
  Płatności z działalności inwestycyjnej:         17 964 400 euro
  Wydatki z działalności finansowej:                 2 964 830 euro
  Całkowite wydatki:                                     134 587 880 euro

 • Podatki
  Podatek od nieruchomości A: 330 % 
  Podatek od nieruchomości B: 410 % 
  Podatek od działalności gospodarczej: 410 %
   
 • Stopa bezrobocia (09/2015)
  2,119 persons, 5,6 % 
   
 • Piła nabywcza (2009)
  W euro na mieszkańca/ na rok: 19 330
  Wskaźnik siły nabywczej (podstawa 100): 102,0  
 
 • Data and facts
 • Données et faits
 • Daten und Fakten

W przypadku pytań do strony:
pani Christine Senz
christine.senz@frankenthal.de

06233 - 89 409

Rozwój ludności we Frankenthalu

                            

 

Bitte wählen Sie Ihre Cookie-Präferenzen.